Music of KULDIP CHOPRA

1/9/2020 11:44:28 PM

## HARIYANE KI CHHORI ##
Folk Hindi
1/9/2020 11:33:44 PM

## JEEVAN KA SAFAR ##
Pop Hindi
11/21/2019 11:52:30 AM

# C H U P K E SE #
Folk Hindi
11/21/2019 11:47:58 AM

## AANKHON KI--AAANSUON KI...
Folk Urdu
11/21/2019 11:46:43 AM

## S H A D A I N ##
Folk, World, & Country Hindi
9/20/2019 4:42:12 PM

## KACHCHE BER ##
Pop Hindi
9/20/2019 4:41:53 PM

## J A N N A T ??
Pop Hindi
9/20/2019 4:37:31 PM
5/11/2019 5:34:31 PM
5/11/2019 12:23:11 PM

Artist Profile